Torpet Hästhagen

under Svenshult i Gölhults rote

Hästhagen var ett torp under Svenshult fram till Laga skiftet år 1833-34 och därefter är stället benämnt som en egen brukningsgård. G.M. Sager på Ryfors köper år 1834 Hästhagen och fyra fastigheter av Svenshult samt Bruket - Sätersfors. I köpebrevet 1834 är Svenshults fem fastigheter endast omnämnda som 49/192 mtl, dessa avser här, Nolbo, Hästhagen, Korpåsen, Berget och skogsskiftet Fällorna. Dessa fastigheter var kvar i Sagers ägor fram till 1926. År 1926 köper Victor Karlsson Spjut Hästhagen och Nolbo, som han då har arrenderat och brukat i ca 35 år. Torpet Hästhagen finns markerad på Laga skifteskartan år 1833-34 och på alla därefter ritade kartor. Första kända bosättning var Carin Svensdotter, f 1657, som dog här 1733. År 1762 bor här Jöns Jonsson med hustrun Britta och en dotter. Jöns blir antagen som ryttare för Nr 26 Tranemaden med namnet Tranberg. Sista boende på Hästhagen var Karl Johansson. Han brukade även en tid det närliggande torpet Nolebo och hade sina djur även där samt på Säckens Nolskog. Karl Johansson var född 1897 och dog 1956, därefter var detta ett sommarboende. Ladugården är mycket gammal, troligen en av de äldsta i Habo kommun.