Gården Kvarnekulla

under Starbäcks rote

ST 13

Qvarnekulla gård finns markerad på 1786 års Laga Skifteskarta.

Mangårdsbyggnaderna revs av Rydberg år 1960.