Torpet Lund

under Lilla Falla i Mobos rote

Gården Lilla Falla hörde till Habo socken fram till år 1889, då den flyttades till Bottnaryds socken. De första kända som bor här på torpet är torparen Anders, som får sonen Anders år 1696. Familjen bor här till år 1708. Åren 1775-1809 bor här torparen Abram Nilsson med hustrun Stina Jönsdotter, åtta barn samt hustruns föräldrar. Sonen Nils Abrahamsson-Lund övertar torpet och bor här med sin familj till år 1834, då de flyttar till Apelskifte. De sista kända som bor här är Einar O M Bergqvist, som kom hit 1934 från torpet Götebo med hustru och fem barn. Familjen fanns fortfarande här 1941.