Torpet Slätten

under Stora Kärr i Hallebos rote

Torpet är känt sedan början av 1700-talet. I dödboken står noterat att Jöns hustru Maria dör 12 januari 1726. Det gamla bostadshuset var beläget strax norr om det nuvarande och användes som hönshus innan det revs. Även den ursprungliga ladugården är ersatt av en ny. De sista som bodde på torpet var David och hans hustru Sigrid Hjort. De flyttade år 1957.