Backstugan Nyhagen

under Brännåsen i Sibbos rote

Omkring år 1863 kom Anders Gustaf Johansson samt hustrun Maria Karolina Toll och två barn hit från en av gårdarna i Brännåsen. De får ytterligare sex barn. Sonen August tar över torpet 1880, fadern Anders Gustaf är då blind. August med familj flyttar 1896 till Fridhem under Ruder. Anders Gustaf bor kvar till sin död 1915 och även hustrun Maria Karolina som dör 1920. De är de sista kända som bott här.