Backstugan Enebacken 2

under Svenshult i Gölhults rote

Här fanns tidigare två backstugor vilka låg nära varandra, det är svårt att avgöra vilken stuga som är vilken. År 1867 kom kopparslagaregesällen Anders Gustaf Lindblad hit från Skara. Han och hustrun bor här till 1870. Åren 1871-94 bodde här arbetaren Sven Gustavsson med sin familj och 1894-95 arbetaren Per Johan Lindstedt med sin familj. Stugan verkar stå tom i 10 år innan arbetaren Erik Johan Johansson med familj bor här 1905-1911. De flyttar sedan till torpet Nyhagen under Gäbo, se GÖ 80.