Torpet Rödjan

under Härhult i Darängs rote

Från närbelägna torpet Kärret kom Gustaf Johansson hit år 1827. Med sig hade han hustru och tre barn. I mitten av 1800-talet tar sonen Johan Peter Gustafsson över som torpare.Han var gift med Johanna Gustafsdotter och fick 4 barn. En dotter till Johan Peter, Johanna, gifter sig med Johan Svensson och tar över torpet 1879. Johanna och Sven flyttar 1892 till Munkebo. Modern Johanna bor kvar till sin död 1909. Siste som bor här är Oskar Blomqvist. Han dör här 1929.