Backstugan Backstuga 2

under Torestorp i Holmens rote

Backstugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.