Backstugan Flyttebo

under Gäbo i Gölhults rote

Kallas i folkmun ”Cederkvistalõcka”. Den första kända bosättningen ägde rum 1847 då Petter Johansson Panzar, född 1826 i Kärnekulla kom hit. De sista som bodde här var Karin Cederqvist med en son. Hon var av vallonsläkt. Huset var en ryggåsstuga som flyttades till Gäbo Östergård omkring år 1900.