Kvarnen Dala skvalta

under Dalen i Gölhults rote

Dalens skvaltkvarn, "Dala skvalta". Finns markerad på torpgruppens vita ek-karta.