Gården Backebo

under Starbäcks rote

ST 1

Fd gård.

Backebo nämns första gången i jordeboken år 1543 såsom kronotorp. (källa Karl Ringqvist) och senare även som kronoskatte- hemman. Sista kända familjen som bodde här var bonden Jonas Andersson. Familjen flyttade till torpet Stolpen under Starbäck 1781. Gården Backebo finns markerad på Laga Skifteskartan från år 1786, men försvann troligtvis i slutet av 1700-talet.