Backstugan Sörtorp 2 (Gustafvas)

under Norra Bäckebo i Baskarps rote

På skifteskartan för Norra Bäckebo (1853), är "Gustavas backstuga" noterad. På Häradsekonomiska kartan (1877-1882) är Sörtorp markerad som två backstugor. På lagaskifteskartan (16-GUT-74) över Norra Bäckebo år 1853 är ”Stafvas” markerad och benämnd som en förpantning.