Gården Hökensås Kronoallmänning

under Svanebackens rote