Gården Linusa

under Hornamossen i Flatereds rote

Gården kallas ”Linusa-gården" eller "Lises” och är den yngsta av gårdarna i Hornamossen. Vid laga skifte år 1862 utflyttades den från de två gårdarna som fick bli kvar. Det var Petter Petterson född år 1825 i Hornamossen som fick flytta sin gård, han fick två år på sig att verkställa flyttningen. De sista som bodde här var Lisa och Edvin Johansson, vilka flyttade till gården Skogen (ovanför Engelstorp) omkring år 1948. Husen revs i slutet av 1940-talet.