Torpet Nytorpet

under Grenabolet i Skämningsforss rote