Torpet Mölnarstuga

under Lindhult i Darängs rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns en Mölnarstuga markerad strax väster om kvarnen i Domeån och det är därmed ett av de äldsta torpställena som finns registrerade på karta i Habo kommun.