Torpet Nybygget (Bygget)

under Skämningsfors i Skämningsforss rote