Torpet Västerkärrs torp

under Västra Kärr i Sibbos rote

Torpet finns markerat på en karta med ägobeskrivning över Västerkärr upprättad år 1718.