Backstugan Israelslyckan

under Norra Bäckebo i Baskarps rote

Finns med på en karta över Norra Bäckebo från år 1853, historiska kartor 16-GUT-74. Står omnämnd som "Israelslyckan" och visar boningshus och en liten ladugård.