Kvarnen Rödjestugan

under Lindhult i Darängs rote