Torpet Mosseslätts torp

under Mosseslätt i Holmens rote

Lars hustru Kerstin dör här 1729 vilket är den första kända bosättningen i torpet. Ytterligare 15 torparfamiljer bor här. Omkring 1870 benämns torpet som ett förpantningshemman, oftast innebar det en form av arrende i 30-49 år. Den sista kända familjen som bor här är agenten Johan August Bylock och hans hushållerska Ellen Kristina Pettersson. De kom hit 1928 från Sandhem och flyttar 1939 till Nykyrka.