Torpet Lottes Qvist

under Malmhult i Svanebackens rote