Backstugan STP no 532, Uddebo, Skarab. Reg.

under Övr. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote

Tillhörde Skaraborgs Regemente, Vartofta kompani nr 532. Totalt har 22 soldater verkat här. Den förste soldaten var Per Person antagen 1683 och den siste var Oskar Sanfrid Sjö som fick avsked 7/4 1906. Sista kända familjen som bodde här var gårdfarihandlaren David Holmdal med hustrun Hulda Karlsdotter och sex barn. De kom hit 1914. David dör 1944 och Hulda 1947.