Torpet Sjogerdala

under Sjogarp i Hallebos rote

Ett ”nyodlingskontrakt” upprättas år 1806 mellan ägarna till Sjogarp och Daniel Faxe. Året efter flyttar Daniel Faxe med hustrun och fyra barn hit från Gagneberg. År 1816 kommer avskedade soldaten Carl Jönsson Frisk hit från St Fiskebäck med hustrun och ett barn. Carl Frisk bor kvar här till sin död 1865. Han brukar under en period även närbelägna Sveaborg. De sista som bor här är Karl Hjalmar Jacobsson, född 1891, med hustrun Judit Hilma Rebecka Magnusson samt tretton barn. De kom hit 1927 från Lövhyddan under Karstorp. Familjen flyttar 1936 till Örnhult.