Backstugan Lilla Bäckebo

under Norra Bäckebo i Baskarps rote

Gården Lilla Bäckebo avsöndrad som egen fastighet år 1909.