Om torpinventeringen

Vi var några entusiaster i Habobygdens släktforskarförening som ville försöka dokumentera och bevara den odlargärning som en gång gjorts av torparna och backstugesittarna. Vi startade en torpinventering i Habo år 1987. Tidigare hade torpinventering bedrivits av hembygdsföreningen, men ej fullföljts, så vi fick nästan börja från början.

Den tekniska utvecklingen har under dessa år som förflutit varit enorm. Från början läste vi kyrkböcker och skifteskartor på rullfilm och senare på microkort, allt i svart/vitt. Det som tillkommit är främst Internet och GPS. Dessa två saker har gjort att vi nästan fått starta om torpinventeringen i Habo. Via Internet har man idag tillgång till kyrkoarkiven, historiska kartor, bl a. skifteskartor i färg och mycket mera.

För att dela in Habo använder vi oss av 1730 års kyrkliga indelning i rotar, vilket för Habo och Gustav Adolfs socknar innebär följande: Baskarps, Brandstorps, Darängs, Ekets, Flatereds, Gullskogs, Gölhults, Hallebo, Holmens, Högsbäcks, Starbäcks. Mobo och Sibbo rotar. I Brandstorp finns rotarna Fjällböl, Skämningsfors, Svanebacken och Torkelsryd.

Vid varje torp, backstuga eller annan kulturhistorisk plats är vår målsättning att sätta upp en stolpe med en liten skylt på. Vi sätter successivt upp dessa stolpar.

Många intressanta lämningar finns kvar vid alla dessa gamla torp, såsom husgrunder, jordkällare, odlingsrösen m.m. och mycket finns kvar att upptäcka och förundras över. Du kan i ”stenröset” hitta en flaska, en hästsko och på trappan kanske nyckeln till stugdörren.
För att göra torpinventeringen tillgänglig och möjlig att uppdatera har vi valt att publicera den på Internet. Adressen är www.habotorp.se. Det är vår förhoppning att på detta vis kunna bevara och förmedla ett stycke historia om vår bygd till kommande generationer.

Är någon intresserad att göra en likadan torpapplikation som denna, kontakta någon som finns under kontaktsidan.

HÖ24_2_Ljunghem