Torpet Jerdstorp

under Stora Flittered i Gullskogs rote

Lägenhet avsöndrad 1897, Snickerifabrik 1904 och numera Bygdegård.