Torpet Banvaktstuga 7, Mon

under Statens Järnvägar i Järnvägens rote