Backstugan Alebo

under Ned. Starbäck, Nolg i Starbäcks rote