Torpet Löfstugan (5)

under Hackeberg i Starbäcks rote

Omnämnt första gången år 1679 då Karin Persdotter föddes på torpet. De sista som bodde här var Karl Gustav Fäldt med familj som flyttade i början av 1940-talet.Torpet Löfstugan (5) finns med på häradsekonomiska kartan 1877.Husen är raserade.