Torpet Sandvadet, östra

under Skämningsfors i Skämningsforss rote

Två hus, det till vänster ser äldst ut.Dammen och vattenrännan ned till skvaltan.