Torpet Hagalund

under Slättebråten i Holmens rote