Backstugan Backstuga (3)

under Högsbäck i Högsbäcks rote

Finns markerat (3) på Häradsekonomiska kartan år 1877