Kvarnen Stångjernssmedja

under Svenshult i Gölhults rote

Det var en Kopparhammare och ett Manufakturverk här under bruksperioden, enligt Lars Larsson-Utas forskning. Finns markerad på Häradsekonomiska kartan från år 1877.