Torpet Sätersfors torp

under Svenshult i Gölhults rote

Finns med på Häradsekonomiska karten från år 1877 och läget har bekräftats av Lars Larsson-Utas i april 2019.