Kvarnen Sätersfors Såg

under Svenshult i Gölhults rote

Uppgift från Lars Larsson-Utas