Torpet Nybygget

under Svenshult i Gölhults rote

Torpet finns med på Habo sockenkarta från år 1710 samt på laga skifteskartan från år 1833-1834.