Kvarnen Nybro Qvarn och Såg

under Svenshult i Gölhults rote