Torpet Högaberg

under Svenshult i Gölhults rote

Torpet finns med på Laga skifteskartan från år 1833-34, men är borta på Häradsekonomiska kartan från år 1877.