Torpet Hästhagen

under Svenshult i Gölhults rote

Första kända bosättning var Carin Svensdotter, f 1657, som dog här 1733. År 1762 bor här Jöns Jonsson med hustrun Britta och en dotter. Jöns blir antagen som ryttare för Nr 26 Tranemaden med namnet Tranberg. 5/128 Hästhagen har ägts av Robert och Edgar Sager på Ryfors och senare av deras arvingar. Sista boende på Hästhagen var Karl Johansson. Han brukade även en tid det närliggande torpet Nolebo och hade sina djur även där samt på Säckens Nolskog. Karl Johansson var född 1897 och dog 1956, därefter var detta ett sommarboende. Ladugården är mycket gammal, troligen en av de äldsta i Habo kommun.