Backstugan Enebacken

under Svenshult i Gölhults rote

Kallas även ” Fingals lôcka ”. Första kända bosättning, Gustav Svensson Lind f.1810 i Fogelås och hustrun Catharina Pettersdotter f. 1809 i Bruket. De kommer som nygifta hit 1862. Sista boende på stället är f.d. soldaten Johan Petter Fingal som varit soldat på Qvills soldattorp Backen nr 538 Skaraborgs Reg. Han flyttar 1910 till Gustav Adolfs fattighus och dör där 1916. Husen revs omkr. 1910 och flyttades till Mullsjö.