Backstugan Enebacken 2

under Svenshult i Gölhults rote

Detta är den egentliga "Fingalslôckan"