Backstugan Bs Stallerhult 5

under Svenshult i Gölhults rote

Backstugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.