Backstugan Krogen

under Svenshult i Gölhults rote

Platsen är markerad som backstuga på Häradsekonomiska kartan år 1877.