Backstugan Bs Stallerhult 3

under Svenshult i Gölhults rote

Backstugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.