Backstugan Sjöviken

under Svenshult i Gölhults rote

Första kända bosättningen ägde rum 1870 då Anders Gustaf Lindblad med familj flyttar hit från Enebacken, som ligger strax intill. Han arbetade (troligen) som Kopparslagaregesäll på Sätersfors kopparhammare. Familjen är den enda som bebott denna stuga och flyttar därifrån 1895 till Karlstad? Backstugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.