Backstugan Bs Furusjö 1

under Svenshult i Gölhults rote

Backstugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.