Backstugan Sjöviken

under Svenshult i Gölhults rote

Backstugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877. Namnet är framforskat av Lars Larsson-Utas och presenterat i en dokumentation i april 2019.