Torpet Lilla Svenshult

under Svenshult i Gölhults rote

Finns markerat (2) på Häradsekonomiska kartan år 1877