Backstugan Backstuga (3)

under Svenshult i Gölhults rote

Finns markerat (3) på Häradsekonomiska kartan år 1877