Torpet Ryssåsen

under Gäbo i Gölhults rote

Torpet namn kan man utläsa i kyrkoböckerna åren 1734-1804. Torpet finns också markerat på Storkifteskartan från 1804 (område nr 25, där en byggnad syns på den södra tomten). Torpet finns inte kvar på Häradsekonomiska kartan från 1877.