Backstugan RatteLisas

under Åsebygd i Gölhults rote

RatteLisa hade en mjölkhare. När RatteLisa yste, stängde ungdomarna utespjället. Ligger troligen på Kämparps mark.