Backstugan Mobacken

under STP-Örnhult i Fjällböls rote

"Gustav på Berget" ?? Mobacken eller Molyckan ??